Клиентские дни Smashbox
Клиентские дни Smashbox

BTL / Мобильные стенды

Проект Безлимитище от МТС
Проект Безлимитище от МТС

BTL / Мобильные стенды

Презентация Amway I cook
Презентация Amway I cook

BTL / Мобильные стенды

Проведение презентации Neon beer
Проведение презентации Neon beer

BTL / Мобильные стенды

Проведение презентации Tuborg Boiler
Проведение презентации Tuborg Boiler

BTL / Мобильные стенды